top of page
  • תמונת הסופר/תShira lee

נגיד שאתם המנכ״ל-מה הייתם עונים? (הצד האנושי של הביזנס)

עודכן: 19 ביולי 2023

״אחריות נושאי משרה״

מפגש שלם בקורס דירקטורים מוקדש לנושא.

משרטטים קוים אדומים ואפורים של מותר ואסור, מתייחסים מן הסתם בעיקר למה שקובע החוק.


אבל יש צד שלם שלא נוגעים בו. בכלל.

האחריות על הצד האנושי של הביזנס.


למשל השבוע,


יושב אצלי מנכ״ל ומתאר סיטואציות בעייתיות בין סמנכ״לים.

מידור יתר, חוסר שיתוף פעולה, קרבות על מי עושה מה ואיך, מי מחליט מה ושאר ענייני החיים עצמם, כולל הרמות קול ו.או יחס צונן.


וכך מתנהל הדיאלוג בנינו:


אני: ומה עמדתך בנדון?


הוא: אני מטפל עניינית בכל ארוע שעולה וגם נותן את משנתי בישיבות הנהלה. מדגיש שחשוב לי שתהיה פה תקשורת, מנחה קוים, מציב גבולות ובעיקר נותן דוגמא אישית לטונים וסגנון השיחה.


אני: ויש מעבר? אתה עובד עם כל אחד גם בנפרד? מחוץ לארועים עצמם?


הוא: לא


אני: האם אתה חושב שמתפקידך לטפל גם בשורש? לעודד גם עבודה של כל אחד עם/על עצמו?


הוא:

הוא: (אחרי מחשבה נוספת) אני לא בטוח שהאנשים המדוברים Coachable. (דהיינו ברי שינוי. דהיינו רוצים ומסוגלים לעשות עם עצמם עבודה).


אני: אתה בכלל מאמין שבאחריותך למנטר אותם בעצמך או לעודד עזרה אחרת?


נגיד שאתם המנכ״ל-מה הייתם עונים?


אם התשובה היא כן, דברו איתי.

אם התשובה לא, דברו איתי דחוף 😋שירה לי דה-בר, הצד האנושי של הביזנס

Comments


bottom of page
<